Leirekensroute heeft ambitie!

Fiets- en wandelpad op de oude spoorwegbedding tussen
Aalst en Londerzeel

Leirekensroute, de populaire fietsweg die Londerzeel en Aalst met elkaar verbindt, heeft ambitie!
Sinds de oprichting in 1978 kan Leirekensroute op heel wat bijval rekenen bij fietsers en wandelaars.
Maar nu wil de route uitgroeien tot een volwaardige fietssnelweg tussen Aalst en Mechelen. 

We komen al van ver

De Fietsersbond, Leireken vzw en Verkeersplatforms vzw hebben in 2015 het dossier opgestart bij de verschillende instanties.
Ondertussen merken we heel wat enthousiasme bij alle deelnemers.

In een eerste fase werden alle betrokken actoren gecontacteerd en geïnformeerd.
Vervolgens werd een stuurgroep opgericht. In een volgende stap werd Leirekensroute door de Vlaamse Overheid gekozen als één van de drie proefprojecten in Vlaanderen rond een studie van de oversteekplaatsen. Dit resulteerde in een omvangrijk rapport en heel wat richtlijnen en aanbevelingen.

Vervolgens hebben de provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen het studiebureau ‘Buur’ aangeduid voor een studie rond de herinrichting, de heraanleg en de verbreding van de fietsroute tussen Aalst en Steenhuffel. Op dit moment zijn voor alle deeltrajecten op het grondgebied van Aalst, Opwijk, Merchtem en Londerzeel voorstellen van aanpak ontwikkeld en moeten er in de komende maanden definitieve keuzes gemaakt worden vooraleer kan overgegaan worden tot de werkelijke realisatie.

Waar willen we naartoe?

Groen, Landbouw, Toerisme, Cultuur, Horeca en Economie om en rond Leirekensroute

Het is de bedoeling om Leirekensroute uit te bouwen tot een totaalproject, waarbij ook heel wat aanvullende accenten gelegd worden.
Zo willen we iets doen met alles wat om en rond de route ligt: de landbouwbedrijven, de horeca, culturele of toeristische invalshoeken…
Maar evenzeer hebben we aandacht voor eenvormige randinfrastructuur en gezellige picknickplaatsen of plekjes om te rusten of te pauzeren.
De Werkgroep Leirekensroute werkt samen met de Regionale Landschappen aan een uitgebreide inventaris en een plan van aanpak.
Daarnaast is er veel aandacht voor (het behoud) van alle groen om en rond de route.

Weet je graag meer over de stand van zaken: volg dan zeker onze Facebookpagina.

Ben jij ook zo’n fan van Leirekensroute? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Zo blijf je als eerste op de hoogte van de ambitieuze plannen van jouw favoriete fietsweg.

Veilig en eenvormig

Veilige en eenvormige kruispunten met fietsers in de voorrang. De veiligheid en vlotte doorstroming van de fietsers wordt gegarandeerd.

Overal 4m breed

Overal 4 meter brede fietspaden uitgevoerd in kwalitatieve verharding (én voldoende verlicht). Heraanleg en beter onderhoud waar nodig.

Fietscultuur voorop

Verder implementeren van een fietscultuur. Elektrische fietsenstallingen, informeren over fietsverhuur en inzetten op fietsherstelpunten.

Video afspelen