Aanpak

Globale aanpak

Het Toekomstproject Leirekensroute is een allesomvattend dossier.
Doordat we zoveel mogelijk alle actoren betrekken in een totaalaanpak ontstaat een compleet dossier en een globale aanpak.
Iedereen maakt deel uit van dit groter geheel: samenwerking levert in dit geval duidelijk een win-winsituatie op voor alle actoren.
Met deze werkwijze wordt elk onderdeel van het project gestimuleerd om maximale resultaten te realiseren en actief te blijven werken aan én het deelresultaat én aan het totaalproject.