Tot vandaag

Het traject Londerzeel-Aalst is 19 km lang en is een geliefd fiets- en wandelpad.
Het belang van Leirekensroute is groot. Niet alleen betekent de route een efficiënte verbinding tussen de gemeenten Londerzeel, Merchtem, Opwijk en Aalst, maar is het een belangrijke schakel in een netwerk van fiets- en wandelroutes. Leirekensroute maakt ook deel uit van het Bovenlokaal Fietsroutenetwerk, zowel functioneel als recreatief.

 

Functioneel wordt de route voldoende gebruikt voor woon-werkverkeer maar ook in grote mate voor woon-schoolverkeer, niet alleen voor de betrokken gemeenten maar ook voor de aangrenzende gemeenten.
De kruising of aansluiting met andere routes moet dit functioneel karakter nog bewerkstelligen. Recreatief is de route een absolute topper; heel wat gebruikers kiezen ervoor om doorheen een landschappelijk waardevolle en groene omgeving te wandelen of te fietsen en dit op een route in aparte bedding.

Bovendien maakt ze deel uit van de fietsroute naar Compostella: een niet onbelangrijk gegeven…!

 

De route is omwille van het recreatief belang ook volledig bewegwijzerd.
Tot slot is de route in elke gemeente een onderdeel van het netwerk van Trage Wegen en aldus wordt een lokaal en bovenlokaal netwerk gerealiseerd die de vlotte bereikbaarheid te voet of met de fiets moet garanderen.
In dit netwerk dient nagegaan te worden hoe missing links kunnen bijdragen tot een efficiënt totaalsysteem van knooppunten.

Een globale benadering van de problematiek van Leirekensroute en de gefaseerde realisatie van een totaalplan zal de fietsroute zowel op functioneel en recreatief vlak, als op economisch en toeristisch niveau nog verder sterk doen toenemen.