Vijf doelstellingen

Prioriteit nr. 1 zijn de oversteekplaatsen met lokale wegen: een twintigtal tussen Aalst en Steenhuffel.
Het is de bedoeling deze oversteekplaatsen niet alleen eenvormig, doch ook verkeersveiliger te maken.
Bovendien wordt onderzocht in welke mate de fietser voorrang kan hebben op welbepaalde oversteekplaatsen.
Daartoe werkt de Stuurgroep Leirekensroute samen met het Fietsberaad Vlaanderen: dit kenniscentrum op het niveau van de Vlaamse Overheid heeft de Leirekensroute uitgekozen als pilootproject rond het nazicht van fietsers in voorrang en de inrichting van oversteekplaatsen.

Een studiebureau heeft een inventarisatie gemaakt van alle oversteekplaatsen en het resultaat van het opzetten van een aantal proefopstellingen. Samen met de resultaten van twee andere proefprojecten in Vlaanderen werd een samenvattende nota opgesteld met ontwerprichtlijnen voor oversteekplaatsen op fietsroutes. Ook op Leirekensroute zullen deze richtlijnen toegepast worden en zullen de fietsers voorrang krijgen. Enkel wanneer dit op een veilige manier kan gebeuren d.m.v. aangepaste infrastructuur en signalisatie.

Prioriteit nr. 2 is de doortrekking van Leirekensroute.
Op dit moment begint de route in Aalst en eindigt ze in Steenhuffel, even voorbij Bistro Leireken. Het is de bedoeling de route in eerste instantie door te trekken langs haar oorspronkelijke bedding tot aan het station van Londerzeel en vervolgens van daaruit naar Ramsdonk, het station in Kapelle o-d Bos en nog verder via Hombeek tot Mechelen.

De Gemeente Londerzeel is akkoord met de verlenging volgens het oude tracé en de Gemeente Kapelle o-d Bos heeft inmiddels al een nieuw fietspad aangelegd tussen Ramsdonk en het station van Kapelle o-d Bos. Momenteel wordt er door de werkgroep opnieuw onderhandeld met Kapelle o-d Bos en Mechelen over de verdere doortrekking.

Prioriteit nr. 3 is het opnieuw aanleggen van de bestaande route.

Het is voor iedereen duidelijk dat de huidige toestand van de route nogal wat te wensen overlaat qua comfort. Op heel wat plaatsen is er scheurvorming of zijn er hinderende putten of oprukkende boomwortels… Een flink deel van de route is trouwens al 35 tot 37 jaar oud, wat vrij lang is voor een dergelijke route.

Daarom is er met alle partners afgesproken dat we een volledige heraanleg uitvoeren en gaan voor een verbreding van de route conform de subsidiëringsnormen van Vlaanderen, hetzij 4 meter breedte. Het studiebureau heeft de route per gemeente ingedeeld in verschillende deeltrajecten. Voor elk gemeente werd onderzocht hoe het tracé van Leirekensroute best wordt heraangelegd. Daarbij wordt veel aandacht gegeven aan het behoud van Groene Corridor.

Als er toch bomen sneuvelen dan volgt alleszins een herbebossing. De komende maanden moeten alle resterende problemen worden aangepakt en definitieve beslissingen genomen.

Verder komt er aandacht voor de verlichting van de route, moeten er afspraken gemaakt worden voor het onderhoud en zal rekening gehouden worden met alle soorten van gebruikers op deze route: zowel voor wandelaars als voor de verschillende types van fietsers.

Prioriteit nr. 4 is de aandacht voor de nodige infrastructuur om en rond de route.
Het gaat over een brede waaier van maatregelen zoals bv. de nodige inrichting van rustplaatsen, oplaadpalen voor elektrische fietsen, de kwaliteit van de aanlooproutes, een duidelijke en eenvormige bewegwijzering en de verknoping van de route met de Oma-route en de nieuwe tramlijn in Londerzeel.

Prioriteit nr. 5 is de uitbreiding van het project naar andere terreinen.
Het Toekomstproject Leirekensroute is immers een totaalproject: daarom moet het goed omkaderd worden enerzijds door alle toeristische en economische actoren en anderzijds door de Regionale Landschappen zoals het project Van Erembald tot Kravaal. Aldus wordt het Toekomstproject Leirekensroute een waardig visitekaartje voor de regio.

Op dit moment overleggen we met de Regionale Landschappen en proberen we in een eerste fase alle partners om en rond de route te inventariseren. Later volgt nog de oprichting van een werkgroep rond communicatie en sensibilisering van de bevolking.