Links

Leireken vzw

Leireken vzw heeft het stationsgebouw in Steenhuffel in eigen beheer via erfpacht.
Het is de thuisbasis om heel wat activiteiten te ontwikkelen op cultureel en toeristisch vlak, alsook het promoten van het fiets- en wandeltoerisme.
Leireken vzw maakt via Jos Rottiers en roger Van Aken deel uit van de Werkgroep Leirekensroute.

www.leireken.be/Opent in een nieuw venster

Provincie Vlaams-Brabant

De Provincie Vlaams-Brabant werkt sinds januari 2015 actief mee aan de opbouw van het Toekomstproject Leirekensroute en is aldus samen met de werkgroep één van de bezielers van het initiatief.
De tellingen en de organisatie van de enquête zijn daar het resultaat van.
Deze provincie zet daarnaast ook sterk in op verkeersveiligheid en werkt actief mee aan het project rond de oversteekplaatsen.

www.vlaamsbrabant.be

Provincie Oost-Vlaanderen

Naast de Provincie Vlaams-Brabant is ook de Provincie Oost-Vlaanderen meer dan een actieve deelnemer in het totaalproject.
De provincie werkt heel hard aan de uitbouw en de veiligheid van fietssnelwegen en is ook voor Leirekensroute een meer dan overtuigde en actieve deelnemer in de stuurgroep.
Samen met Vlaams-Brabant zijn zij een rode draad in het verhaal van Leirekensroute.

www.oost-vlaanderen.be

Fietsersbond

Ook de Fietsersbond is sinds de oprichting van de werkgroep actief in het project en volgt het verloop aandachtig.
De metingen met de meetfiets en het opstellen van de audit is het werk van de Fietsersbond.
De Fietsersbond maakt via Roger Van Aken deel uit van de Werkgroep Leirekensroute.

www.fietsersbond.be

Fietsberaad Vlaanderen

Fietsberaad Vlaanderen is een kenniscentrum voor fietsbeleid en in brede zin voor elk beleid dat het fietsen stimuleert.
De doelstelling van het Vlaamse fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid.
Fietsberaad Vlaanderen wilt de steden en gemeenten ondersteunen om de dynamiek in hun fietsbeleid te versnellen.
Het project van Leirekensroute werd door fietsberaad Vlaanderen uitgekozen als één van de drie proefprojecten rond veilige oversteekplaatsen fietsers maximaal in de voorrang: aldus zijn ze een belangrijke speler in het verhaal.

www.fietsberaad.be

Koepel van Verkeersplatforms

Verkeersplatforms zijn onafhankelijke samenwerkingsinitiatieven op lokaal of bovenlokaal vlak: alle actoren inbegrepen het beleid werkt samen aan een eenvormig en doorgedreven aanpak rond verkeer en mobiliteit.
De positie van de zachte weggebruiker zowel fietsers als voetganger is een essentieel onderdeel van de werking.
De Koepel van Verkeersplatforms is via de vzw Verkeersplatforms het overkoepelend orgaan van de 12 lokale en bovenlokale verkeersplatforms.
Verkeersplatforms vzw maakt via coördinator Willy Price deel uit van de Werkgroep Leirekensroute.

Website in opbouw