Geschiedenis

Het fiets en wandelpad ligt op de oude spoorwegbedding tussen Aalst en Londerzeel: hetzij een traject van zowat 20 km. De oorspronkelijke spoorlijn 61 was een verbinding voor goederenverkeer tussen Douai en Antwerpen.
Al vlug werd echter duidelijk dat het goederentransport niet aan de verwachtingen beantwoordde, zodat het spoor dan maar gebruikt werd voor personenvervoer.

Op 4 oktober 1952 werd het buiten dienst gesteld.
En mocht er niet een zeker militair belang aan toegeschreven zijn, dan was ze al in 1914 uit de treingidsen verdwenen Tussen Opwijk en Aalst bleef aanvankelijk nog een ochtend – en een avondtrein behouden, die in 1962 echter werd afgeschaft. Het was verkeersminister Jos Chabert die eerder het plan gelanceerd had om op beddingen van afgedankte spoorwegen fietspaden aan te leggen. Jarenlang bleef de spoorweg er verlaten bijliggen tot in 1978 het gedeelte tussen Londerzeel en Opwijk werd omgevormd tot een fiets- en wandelpad: de Leirekensroute.

De naam zou verwijzen naar het verdwenen stoomtreintje dat in de volksmond “Leireken” was gedoopt, waarschijnlijk refererend naar één van de machinisten die Valère heette.
Langsheen de door fietsers en wandelaars druk gebruikte route zijn nog twee stations bewaard gebleven en tevens gerestaureerd, zodat het aangenaam verpozen is voor de recreant. En zelfs nu verwijzen nog talloze plaats- en andere namen tussen Aalst en Willebroek naar een illuster en nog niet helemaal vergeten verleden.

Om maar een paar voorbeelden te noemen:
In Opwijk: Studentenclub Moeder Leireken en Leireken, bio-bier nv Guldenboot
In Peizegem: Wandelclub de Leirekensstappers, Volksdansgroep Leireken, Straatnaam Leireken, Afspanning Leireken en Frituur Leireken
In Steenhuffel: vzw Leireken, Valeiriaan, Val and the Leirians en Straatnaam Leireken.
Ramsdonk: Straatnaam Leireke. Wandelpad Leirekensroute en Leirekensdomein, hondendressuur.
In de zoekmachines vind je zomaar eventjes 4.960 resultaten…!