De provinciale tellingen

Door de Provincie Vlaams-Brabant werd in overleg en in samenwerking met de werkgroep tellingen georganiseerd op Leirekensroute en dit gedurende de periode van mei en juni 2015. Er werden tellingen uitgevoerd op 13 locaties tussen de Zwembadlaan in Aalst en het station in Londerzeel: aldus werden zomaar eventjes 168.140 fietsbewegingen geregistreerd.

Het gemiddeld aantal fietsers per dag ligt zeer hoog: het grondgebied van Aalst kent met een gemiddelde van 1.258 fietsers ter hoogte van de Zwembadlaan een absoluut maximum. Maar ook Opwijk, Merchtem en Londerzeel scoren goed.

Hier is duidelijk het recreatief karakter van belang: op weekenddagen wordt een bezetting genoteerd van 350 tot 464 fietsers. Wanneer we niet naar gemiddeldes kijken dan zien we in Aalst topscores op sommige dagen tot 1.720 fietsers per dag en zowat 900 tot 1040 fietsers per dag voor Opwijk, Merchtem en Londerzeel, met telkens op elke locatie een verschil tussen weekdagen en weekenddagen.

Op vele locaties is de periode van de ochtendspits en de namiddag- of avondspits een piekmoment met veel woon-werkverkeer en veel schoolverkeer.
Tijdens deze momenten ligt ook de snelheid ietwat hoger, maar al bij al is dit aspect geen probleem op de route.

Nog een laatste vaststelling: bij recreatief verkeer worden meer tegenliggers vastgesteld.
Wie meer wilt weten over de tellingen kan hier doorklikken naar het  Eindverslag Gebruikersonderzoek Leirekensroute van de Provincie Vlaams-Brabant.